Vítáme Vás na CryptoMoneo.cz

Naše společnost Vám připravila emisi dluhopisů v celkovém objemu 10 000 000,00 Kč.

15 Bře

Naše společnost Vám připravila emisi dluhopisů v celkovém objemu 10 000 000,00 Kč.

MIMOŘÁDNÁ INVESTIČNÍ NABÍDKA – pouze 100 ks korporátních Dluhopisů s nadprůměrným úrokem 10,00% ročně
Název emise: cryptomoneo.cz 2017-1
Emitent: CryptoMoneo s.r.o
Datum emise: 03.07.2017
Splatnost emise: 24 měsíců
Úrokový výnos: pevný roční výnos 10,00%
Měna emise: CZK
Forma emise: cenný papír na jméno v listinné podobě
Distribuce emise: Dluhopisy lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek Emitenta na adrese www.cryptomoneo.cz
Úhrada dluhopisu: Objednané dluhopisy lze uhradit vkladem, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta č.ú 0000000000/0000 vedený u XXXXXXXXXXXX.
Platby výnosů: Úrokové výnosy budou vypláceny průběžně, 4x ročně, v pevně stanovených termínech – 03.10.2017, 03.01.2018, 03.04.2018, 03.07.2018, 03.10.2017, 03.01.2019, 03.04.2019, 03.07.2019. Platby proběhnou bezhotovostně, převodem na vlastníkem dluhopisu uvedený bankovní účet.
Splacení dluhopisu: Splacení jmenovité Hodnoty Dluhopisu proběhne ke dni. 03.04.2019 na bankovní účet vlastníka dluhopisu.
Nabídka je limitována a platí do vyprodání Emise.

Write a Reply or Comment