Vítáme Vás na CryptoMoneo.cz

Jak investovat

MIMOŘÁDNÁ INVESTIČNÍ NABÍDKA

pouze 100 ks korporátních Dluhopisů s nadprůměrným úrokem 10 % ročně

 

Název emise: CryptoMoneo 2018-1.

                          

Emitent: CryptoMoneo s.r.o

                  IČ: 06959415

                  Vyšehradská 1349/2

                  Praha 2  Nové Město

 

Datum emise: XX.XX.XXXX

Splatnost emise: 24 měsíců

Úrokový výnos: pevný roční výnos 10 %

Měna emise: CZK

Forma emise: cenný papír na jméno v listinné podobě

Distribuce emise: Dluhopisy lze zakoupit výhradně on-line prostřednictvím internetových stránek Emitenta na adrese www.cryptomoneo.cz

Úhrada dluhopisu: Objednané dluhopisy lze uhradit vkladem, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet emitenta č.ú.: 115-7056320267/0100 vedený u Komerční banky.

Platby výnosů: Úrokové výnosy budou vypláceny průběžně, 1x ročně, v pevně stanovených termínech – XX.XX.XXXX, XX.XX.XXXX. Platby proběhnou bezhotovostně, převodem na vlastníkem dluhopisu uvedený bankovní účet.

Splacení dluhopisu: Splacení jmenovité Hodnoty Dluhopisu proběhne ke dni. XX.XX.XXXX na bankovní účet vlastníka dluhopisu.

Nabídka je limitována a platí do vyprodání Emise.

 

dluhopis