Vítáme Vás na CryptoMoneo.cz

Co je to dluhopis

Dluhopisy

Co je to dluhopis?

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos (kupón).
Technicky se s dluhopisy obchoduje na sekundárním trhu obdobně jako s akciemi, nicméně investory jsou ve většině případů institucionální klienti, kteří v drtivé většině případů drží cenné papíry až do jejich splatnosti. Pro fyzickou osobu je investice přímo do dluhopisu obtížná i při primární emisi cenných papírů vzhledem k vyšším nominálním hodnotám, které nezřídka dosahují 1 mil. Kč.

Členění dluhopisů:

Podle splatnosti:

  • Pokladniční poukázky – doba splatnosti kratší než jeden rok
  • Krátkodobé – doba splatnosti do 5 let
  • Střednědobé – doba splatnosti 5 – 10 let
  • Dlouhodobé – doba splatnosti větší než 10 let

Podle emitenta:

  • Státní dluhopisy

Tento typ dluhopisů je charakterizován nižším úrokovým výnosem (kupónem), ale i nižším rizikem, které je spojeno s možným bankrotem státu.

  • Korporátní dluhopisy (podnikové)

Vzhledem k náročnosti procesu uvedení primární emise na trh, vydávají podnikové obligace pouze velké a známé společnosti nebo banky s dobrým ratingem. Obecně se jedná o dluhopisy s vyšším výnosem a vyšším rizikem než-li dluhopisy státní.

  • Komunální dluhopisy

Podle typu kupónu

  • Bez kupónu

Tzv. zero bond se emitují s diskontem vůči nominální hodnotě a celý výnos (nominální hodnotu) vyplácejí až v době splatnosti.

  • S pevným kupónem
  • S variabilním kupónem